Đầu Netatmo
Czytaj więcej
HomeKit của Apple, Recenzje

Đầu Netatmo thông minh - đánh giá

Trong một thời gian dài, chúng tôi muốn thử nghiệm những cái đầu thông minh. Nhờ Sarota PR, chúng tôi đã có gói khởi động Netatmo để thử nghiệm, bao gồm hai đầu thông minh. Vậy làm thế nào để đầu Netatmo thông minh hoạt động? Bạn sẽ đọc trong ...

Czytaj więcej