Czytaj więcej
Hướng dẫn

Hệ thống sưởi thông minh - cùng với bộ khởi động Netatmo

Hệ thống sưởi thông minh có thể đơn giản. Một giờ trước căn hộ này không có hệ thống sưởi thông minh, nhưng nó có. Chúng tôi cho bạn thấy điều này với ví dụ về Bộ công cụ khởi động Netatmo!

Czytaj więcej